2014-07-07 11:22:50

Позиція профспілок щодо легалізації трудових відносин підтримана


За оцінками експертів сучасний рівень «тіньової» економіки в Україні, який коливається в межах 30 – 50% ВВП, суттєво перевищує аналогічний показник передових європейських країн. При цьому в Україні майже 50% заробітної плати виплачується за тіньовими схемами та в «тіні» працює до 7 мільйонів українців
На глибоке переконання профспілок легалізація заробітної плати – це важливий крок до забезпечення соціальної захищеності працюючого населення, розвитку економіки держави в цілому та декриміналізації суспільства.

Саме тому Федерація профспілок України звернулася до сторін соціального діалогу з пропозиціями щодо консолідації зусиль у боротьбі з «тіньовою» економікою та «тіньовою» зайнятістю на шляху євроінтеграції України.

Наразі позиція профспілок підтримана Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, який поділяє занепокоєння ФПУ високим рівнем тінізації економіки в Україні, виплатою заробітної плати в «конвертах» та працею без належного оформлення (лист додається).

Підтримуючи запропоновані Федерацією профспілок України кроки з вирішення порушеної проблеми, Комітет зазначив на необхідності у злагоджених реальних діях всіх гілок влади, спрямованих, зокрема, на вдосконалення законодавства, усунення бюрократії та корупції, зміни фіскальної політики, підвищення штрафних санкцій та кримінальної відповідальності за скоєння злочинів у економічній сфері, а також формування громадської думки щодо ставлення до тіньової економіки як до негативного явища у цивілізованому суспільстві.

Департамент виробничої політики

та колективно-договірного регулювання ФПУ