2017-10-10 09:33:59

ЗАЯВА ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ 10-ї РІЧНИЦІ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ

 

ГІДНА ПРАЦЯ – ЦЕ ПРОДУКТИВНА ПРАЦЯ!

Сьогодні лише 7,7 млн працівників мають постійні робочі місця, які фактично годують більш ніж 40-мільйонну державу. Рівень безробіття в Україні за офіційними даними, складає 10% (в т.ч. серед молоді – 17,7%), а фактично у декілька разів вище.

Внаслідок несприятливих демографічних тенденцій, зокрема старіння населення, вже через 10–12 років Україна може стикнутись з надзвичайно гострою проблемою дефіциту працездатного населення. Так, за прогнозами Economist Intelligence Україна входить до 5 країн світу (після Японії, Німеччини, Таїланду та Південної Кореї), які найбільш втратять у робочій силі на довгострокову перспективу до 2050 року.

Лише за офіційними даними 2 млн робочих місць втрачено через фінансово-економічну кризу, анексію Криму та військові дії на Донбасі; понад 5 млн громадян є трудовими мігрантами, а 3,5 млн залишаються «в тіні».

Разом з тим, вперше за останні 5 років стрімко зростає попит на працівників, у т.ч. для промисловості. Проте, працювати немає кому через брак кваліфікованих кадрів та низький рівень заробітних плат.

Крім того, працівники, що залишаються у сфері офіційного працевлаштування, потребують регулярного підвищення кваліфікації, чого на практиці фактично не відбувається. Адже чому можна навчитися за 8 грн на рік, що в середньому витрачаються роботодавцем на підвищення кваліфікації?

Відсутність прогнозу розвитку ринку праці та ринку освітніх послуг унеможливлює будь-яке управління політикою в сфері зайнятості.

Профспілки наполягають на дотриманні прав та гарантій працівників на повну та продуктивну зайнятість відповідно до норм чинного національного та міжнародного законодавства!

ГІДНА ПРАЦЯ – ЦЕ ВИСОКООПЛАЧУВАНА ПРАЦЯ!

Мінімальна заробітна плата, як мінімальна державна соціальна гарантія, становить 3200 грн, або $4 на день, тоді як ООН визначила межею бідності дохід в $5 на день. Це ставить на межу виживання близько 4 млн найменш оплачуваних категорій працівників.

Багато років поспіль лишається вкрай низьким загальний рівень оплати праці в Україні, і середня заробітна плата ледь сягає розміру найнижчої мінімальної заробітної плати в країнах ЄС.

Поглиблюється нерівність в оплаті праці. Так, співвідношення в оплаті праці між працівником основної професії та керівником підприємства подекуди досягає 1:200, різниця між розмірами заробітної плати працівників бюджетної та небюджетної сфер складає 30%, а гендерний розрив в оплаті праці – майже 25%.

Залишається актуальною проблема заборгованості із виплати заробітної плати, яка вже сягнула майже 2,4 млн грн і має тенденцію до зростання протягом поточного року.

Найбільш важливе для українських працівників сьогодні питання вдосконалення оплати праці, яке є вирішальним у системі трудових відносин не лише тому, що стосується інтересів основної частини населення країни, а й тому, що впливає на розвиток і майбутнє економічних реформ у державі.

Саме тому профспілки наполягають на проведенні подальшої реформи оплати праці в інтересах людини праці!

ГІДНА ПРАЦЯ – ЦЕ БЕЗПЕЧНА ПРАЦЯ!

За останні 5 років в Україні на виробництві травмовано майже 36 тис. працівників, в т.ч. 2,5 тис. – смертельно. Із зареєстрованих смертельних випадків лише 42 відсотка пов’язані з виробництвом, а це означає, що 58 відсотків сімей загиблих на виробництві працівників щорічно не отримують ніяких компенсацій за нанесену їм шкоду.

Понад 900 тис. працівників в Україні працюють в неналежних санітарно-гігієнічних умовах праці – під впливом збільшеної забрудненості повітря на робочому місці хімічними речовинами, пилом, перевищення рівнів шуму та вібрації, важкості та напруженості праці, що становить 30% загальної кількості працюючих.

Зберігається стійка тенденція збільшення питомої ваги працівників, зайнятих в умовах праці, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, незважаючи на те, що за період 2005–2016 років загальне число працюючих у таких умовах зменшилось майже на 42 відсотки.

Щорічно такі умови праці призводять до того, що більше ніж у 6 тис. працюючих виявляються професійні захворювання та, як правило, на пізніх стадіях розвитку, що не піддаються ефективному лікуванню. В результаті – близько 80% з тих, у кого вперше виявлено профзахворювання стають інвалідами праці.

Безпідставне скорочення існуючих пільг і компенсацій для працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, масове, під видом дерегуляції, скасування діючих, але «застарілих» законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, зменшення в десятки разів законодавчої норми обсягу мінімальних витрат на заходи з охорони праці і обмеження прав державних інспекторів за дотриманням законодавства у цій сфері не полегшують, а навпаки, ускладнюють роботодавцям економічну діяльність, результати якої нівелюються у зв’язку з великими додатковими фінансовими витратами на ліквідацію наслідків аварій, пожеж, нещасних випадків, на лікування загальних та професійних захворювань, що стримує економічний розвиток не тільки окремих підприємств, а й держави в цілому.

 

За прикладом Європейського Союзу, Україна має визначити Стратегію у сфері безпеки праці та охорони здоров’я працівників. «Нульова смертність – це стратегія профілактики задля безпечного майбутнього без смертельних або серйозних професійних захворювань, нещасних випадків та дорожньо-транспортних пригод»!

Високий рівень офіційного безробіття та неформальної зайнятості, низька заробітна плата та зростаюча заборгованість з її виплати, високі показники виробничого травматизму та професійних захворювань свідчать про неналежне забезпечення гідної праці в Україні на шляху до повноцінного членства в ЄС.

Пам’ятаймо, що Україна та її народ вибороли своє право на гідне життя, на європейське майбутнє та втілення в життя європейських цінностей і стандартів!

Урядові структури і власники бізнесу повинні усвідомити свою відповідальність та просту, але важливу істину: гроші не можна заробляти ціною життя, здоров’я та злиденності працівників!

Покращення рівня життя українців, зокрема, шляхом створення і збереження нових робочих місць, підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та базового тарифного розряду ЄТС до рівня фактичного прожиткового мінімуму, своєчасна виплата заробітної плати, захист життя і здоров’я працівників на робочому місці є пріоритетною метою ФПУ, визначеною рішеннями VII З’їзду ФПУ.

Упевнені, що наші цілі співпадають із курсом держави на заможне європейське майбутнє.

Так, у своєму щорічному посланні до Парламенту Президент України наголошує, що у сфері соціальної політики першочергову увагу необхідно приділити: імплементації міжнародних стандартів праці у національне законодавство; законодавству та практиці ЄС з питань соціальної політики, зайнятості та праці; безпеці й охороні здоров’я на робочих місцях; колективно-договірному регулюванню; веденню соціального діалогу; реформі трудового законодавства для забезпечення балансу інтересів працівників та роботодавців, захисту прав працівників.

Переконані, що спільні зусилля профспілок, роботодавців, а також вищого політичного керівництва України до цих проблем сприятимуть втіленню в повсякденне життя основоположних засад: «Гідна праця – продуктивна праця! Гідна праця – високооплачувана праця! Гідна праця – безпечна праця!».

 

 

 

Президія Федерації профспілок Україн