2017-10-12 09:20:07

ЗАЯВА


На жаль, це не перша спроба кинути тінь на ФПУ, яка послідовно захищає права та інтереси своїх спілчан та громадянські права. Викликає занепокоєння і той факт, що в боротьбі з профспілками, за новими політичними технологіями почали використовуватися організації – суб’єкти громадянського суспільства, які б мали виступати як єдина консолідована громадянська сила у діалозі з владою в сучасний складний період масштабних перетворень в країні.

При цьому у виступах представників окремих громадських організацій не береться до уваги, що діяльність ФПУ як і кожної громадської організації чи об’єднання регулюються виключно власним Статутом і реалізується виборними органами  відповідно до отриманих повноважень від членів таких організацій.

У зв’язку з цим  ФПУ заявляє, що у своїй діяльності вона керується Конституцією України, нормами міжнародного права, Законом України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», іншими законами та нормативно-правовими актами України. У своїй діяльності ФПУ переслідує мету вираження, представлення інтересів і захист трудових і соціально-економічних прав і гарантій працівників і не дозволить втручатися представникам будь-яких організацій у внутрішньоспілкову діяльність, чинити політичний тиск або впливати як в радянські часи на діяльність самоврядних організацій.

ФПУ наголошує, що згідно з чинним законодавством професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Вони самостійно організовують свою діяльність. Забороняється втручання у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань.

Разом з тим підкреслюємо, що ФПУ проводить відкриту і прозору діяльність на демократичних засадах, щоденно інформує суспільство про свої дії та заходи у ЗМІ, Офіційному веб-порталі, друкованому органі ФПУ «Профспілкові вісті», і на практиці взаємодіє з інституціями громадянського суспільства з метою консолідації зусиль для забезпечення законних прав і інтересів людини праці.

 

 

Прес-центр ФПУ