2018-02-08 11:26:10

Оголошується обласний огляд – конкурс «Краще підприємство з охорони праці»

 

Метою конкурсу є заохочення керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців (далі — підприємства) до:

- підвищення рівня культури безпеки праці;

- популяризація питань охорони праці;

- покращення умов праці та сприяння впровадженню на підприємствах України сучасних методів управління охороною праці;

- поширення позитивного досвіду у сфері охорони праці, у тому числі міжнародного;

- підвищення ефективності і якості роботи зі створення на робочих місцях безпечних і належних умов праці;

- залучення роботодавців та найманих працівників до активної роботи, спрямованої на реалізацію вимог законодавства про охорону праці, впровадження комплексного та системного підходу до створення безпечних і належних умов праці, зменшення ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на підприємствах.

 

 Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

 Конкурс  включає три етапи:

·        підготовчий  -    лютий;

·        відбірковий   -   березень – квітень;

·        фінальний Конкурсу -   Міжнародний день охорони праці  (28 квітня).

 

 Оцінювання учасників Конкурсу здійснюється за такими характеристиками:

 - наявність та ефективне функціонування системи управління охороною праці, в тому числі відповідно до вимог міжнародних стандартів;

- наявність служби охорони праці (конкретних посадових осіб), що забезпечує (забезпечують) вирішення конкретних питань з охорони праці;

         - наявність кутків з охорони праці та їх обладнання, наочної агітації з охорони праці;

- витрати на охорону праці (відсоток фонду оплати праці), в тому числі на профілактичні заходи з охорони праці, цільове використання коштів на охорону праці та виконання заходів з охорони праці відповідно до колективного   договору;

- своєчасне забезпечення працюючих якісним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами відповідно до вимог законодавства;

- своєчасне навчання і перевірка знань працівників, у тому числі посадових осіб, з питань охорони праці;

- створення належних санітарних та побутових умов для працюючих;

- рівень виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємстві;

- проведення атестації робочих місць із шкідливими та важкими умовами праці;

         - фінансування та організація проведення у встановленому законодавством порядку попередніх та періодичних медичних оглядів працівників;

- інші заходи, пов’язані із забезпеченням належного рівня охорони праці та безпечних і нешкідливих умов праці.

За результатами оцінювання Комісія визначає учасників Конкурсу, які візьмуть участь у фіналі Конкурсу за встановленими номінаціями і категоріями.

 Фінал Конкурсу включає:

1) визначення в кожній номінації кращих підприємств з охорони праці;

2) підбиття підсумків проведення Конкурсу та відзначення переможців.

 За результатами оцінювання учасників Конкурсу Комісія визначає переможців за такими основними номінаціями:

·        Промисловість (машинобудування, енергетика).

·        Будівництво та промисловість будівельних матеріалів.

·        Транспорт.

·        Агропромисловий комплекс, харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів.

·        Бюджетні установи та соціально-культурна сфера (медицина, освіта, культура).

·        Хімічна  та  нафтовидобувна промисловість.

·        Лісова та деревообробна промисловість.

·        Житлово-комунальне господарство та зв'язок.

Комісія має право самостійно визначати перелік номінацій та встановлювати додаткові номінації..

Церемонія нагородження переможців Конкурсу проводиться відповідно до заходів з нагоди відзначення в Україні Дня охорони праці.

Переможці Конкурсу нагороджуються дипломом переможця конкурсу «Краще підприємство з охорони праці».

         Підприємствам, які виявили бажання взяти участь в обласному огляд – конкурсі «Краще підприємство з охорони праці» необхідно звернутися до відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального  страхування України в Івано-Франківській  області за місцем реєстрації підприємства та заповнити заяву-анкету.