2019-07-08 12:53:27

НАШІ МАРКЕРИ: УКРАЇНСТВО – НЕ ЛИШ ГЕНИ, ЦЕ ЩЕ Й ВИХОВАННЯ І ОСВІТА

 

Важливим аргументом, без якого важко розраховувати на успіх у впровадженні реформи мистецької освіти, є розуміння ролі і місця початкових мистецьких шкіл. Саме вони, як первинна ланка мистецької освіти, покликані відігравати помітну роль у формуванні громадянина України, творчої особистості, здатної жити й творити.

Тому, подальший розвиток системи початкової мистецької освіти, як органічної ланки єдиної державної освітньої системи України та частини європейського культурного простору передбачає збереження та належне її фінансування, особливо в умовах децентралізації, шляхом гарантування якісного кадрового забезпечення та впровадження належних стандартів забезпечення громадян послугами з початкової мистецької освіти.

Однак, модернізація змісту початкової мистецької освіти шляхом впровадження освітніх програм може призвести до зменшення їх фінансування, і як наслідок, зменшення соціальних гарантій педпрацівникам та рівня оплати праці в цілому, втрати потужного кадрового потенціалу та зниження якості надання мистецьких послуг.

Як відомо, фінансування закладів початкової мистецької освіти з відповідних місцевих бюджетів, до затвердження Типових освітніх програм, здійснювалося відповідно до Типових навчальних планів початкових спеціалізованих навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), як державних стандартів, затверджених наказом Міністерства культури України від 11.08.2015 р. №588.

Саме, за цими планами розрахований обсяг навчального навантаження, необхідний для виконання державного стандарту початкової мистецької освіти, становив 1085 годин.

Однак, за наказом Міністерства культури України від 24.04.2019 р. № 352: «Типові освітні програми є стандартами початкової мистецької освіти, як спеціалізованої», за якими затверджено обсяг навчального навантаження на одного здобувача освіти на весь строк навчання в розмірі лише 840 годин.

Це може призвести до зменшення фінансування мистецьких шкіл, оскільки відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту» «засновник закладу освіти зобов’язаний забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти…» -  тобто за ТИПОВИМИ ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ.

Делегати VII з’їзду Профспілки впевнені, що Міністерство культури України дослухається до думки делегатів з’їзду та не допустить проведення «реформи заради реформи». Незважаючи на непрості соціально-економічні умови, ми спільними зусиллями повинні робити все для того, щоб мистецька освіта й надалі залишалася духовною потребою людей, відігравала помітну роль у формуванні особистості. Адже, за кількістю талановитих дітей оцінюється рівень розвитку держави та її внесок у світову скарбницю надбань людства.