2019-08-10 15:39:15

Меморандум про співпрацю між ФПУ і Омбудсменом у дії

 

- вироблення узгодженої позиції щодо можливих шляхів вирішення та врегулювання питання майнових прав профспілок;

- проведення робочої наради за участю зацікавлених сторін з питання забезпечення реалізації права застрахованих осіб на своєчасне і в повному обсязі одержання страхових виплат, які є компенсацією втраченого заробітку у зв'язку із настанням страхового випадку;

- здійснення контролю за виконанням ключових судових рішень, у тому числі Конституційного Суду України, з питань поновлення трудових і соціально-економічних прав людини;

- налагодження співпраці та координації у правозахисній діяльності з регіональними представництвами Уповноваженого з прав людини.

На виконання пункту 2.2. Меморандуму планується:

- Розробити узгоджені пропозиції і рекомендації щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій,   ратифікації   міжнародних договорів,   зокрема   з   питань трудових, соціально-економічних, профспілкових прав,     свободи     колективних переговорів, конституційного права на страйк тощо.

- Підготувати спільні пропозиції щодо змін до законодавства стосовно:

  • надання       електронній       петиції     статусу законодавчої ініціативи за умови   збору на її підтримку репрезентативності кількості підписів громадян;
  • спрощеної процедури реєстрації (легалізації) та ліквідації мало чисельних профспілкових   організацій, а також внесення змін щодо назви організації профспілки чи її керівника;
  • створення незалежних тристоронніх комісій з розгляду трудових спорів працівників з обов'язковим виконанням рішень комісії;
  • звільнення від сплати судового збору позивачів у справах, що виникають з трудових правовідносин;
  • врегулювання статусу юридичної особи для малочисельних профспілкових організацій;
  • спрощення процедури реалізації конституційного права на страйк тощо.

Передбачається й у подальшому залучення ФПУ, її членських       організацій до вивчення стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні й підготовки щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого, проведення моніторингу стану забезпечення   прав   і   свобод працівників,       вивчення й узагальнення фактів порушень їхніх прав і свобод, для чого буде проводитись взаємний обмін інформацією щодо дотримання прав   громадян   на працю   і   гідну зарплату,   підготовка спільних пропозицій органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування   щодо запобігання та усунення таких порушень, проведення     на   базі   Академії   праці, соціальних     відносин     і     туризму,     науково-
методичних центрів ФПУ за участю профспілок та представників Уповноваженого   навчальних семінарів     щодо   підвищення   рівня   правової поінформованості громадян із питань реалізації
та захисту соціальних і трудових прав і свобод тощо.

За підсумками першого півріччя 2019 року спільно з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було проведено, зокрема, такі заходи:

- здійснено спільні моніторингові візити з питань додержання роботодавцями трудових прав працівників до комунального закладу «Музична школа № 3» міста Біла Церква з питання дотримання прав працівників під час реорганізації цієї установи;

- проведено круглий стіл на тему: «Забезпечення належного розміру базового державного соціального стандарту «прожитковий мінімум» як головної умови дотримання прав людини на достатній життєвий рівень». Це питання також розглядалося й на засіданні Координаційної ради з питань соціальних прав при Уповноваженому. У підсумку до Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України були направлені відповідні акти реагування Уповноваженого щодо забезпечення об’єктивного визначення базового стандарту «прожитковий мінімум»;

- за ініціативи профспілок опрацьовується питання щодо відновлення у Податковому кодексі України дії державної соціальної гарантії – неоподаткованого мінімуму доходу громадян не залежно від розмірів їх доходів, у розмірі не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом та ін.

- за ініціативи ФПУ підготовлено лист до Уповноваженого щодо відкриття нею провадження у справі про порушення статті 22 Конституції України шляхом звуження змісту та обсягу існуючих прав працівників як позивачів на доступ до правосуддя (щодо неконституційності окремих положень Закону України від 22.05.2015 №484 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору»).

 

Детальніше з інформацією про виконання Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Федерацією профспілок України у ІV кварталі 2018 року та І-му півріччі 2019 року можна ознайомитись тут.

 

Департамент правового захисту ФПУ