2019-10-09 11:36:56

ЗВЕРНЕННЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю

 

Справедливе обурення у профспілкового активу та державних службовців області викликало прийняття Верховною Радою України у першому читанні законопроекту № 1066 “Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади”. Безумовно, реформування органів державної влади необхідно здійснювати, однак, при цьому не повинні звужуватись права та гарантії працівників, які були передбачені у раніше прийнятих нормативно-правових актах.

Відрадно, що під час підготовки до другого читання та його прийняття багато пропозицій галузевої профспілки були враховані, в тому числі залишено норму щодо застосування трудового законодавства для регулювання праці державних службовців.

Ми з розумінням ставимось до рішення Кабінету Міністрів України щодо оптимізації чисельності районних державних адміністрацій, необхідність якої назріла внаслідок створення об’єднаних територіальних громад і суттєвим звуженням обсягу повноважень райдержадміністрацій.

Оскільки зазначене скорочення торкнеться майже 600 працівників, профспілкові організації державних установ Івано-Франківської області спільно з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування роблять усе можливе для забезпечення захисту трудових прав державних службовців відповідно до норм чинного законодавства, дбаючи при цьому про максимальне збереження кваліфікованих кадрів, вишукуючи всі наявні можливості для подальшого працевлаштування вивільнюваних працівників.

Нам відомо, що у Верховній Раді України 13 травня цього року зареєстрований законопроект № 10278 “Про внесення змін до деяких законів України щодо дострокового виходу на пенсію у зв’язку із рішенням Конституційного Суду України № 5-р/2018 від 22 травня 2018 року”, який передбачає гарантування права на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано з причин, які не залежали від їх волі і не були наслідком дій цих осіб.

Тому просимо сприяти прийняттю вищезазначеного проекту Закону, що дасть можливість державним службовцям передпенсійного віку менш болісно пережити процедуру скорочення.

Одночасно звертаємось до Вас з приводу пенсійного забезпечення колишніх державних службовців, які вийшли на заслужений відпочинок до 2016 року. Пенсії їм нараховувались з низького рівня заробітної плати. При цьому не враховано той факт, що з 1993 по 2011 роки з заробітної плати цієї категорії працівників щомісячно перераховувались внески до Пенсійного фонду України в розмірі 5 відсотків, а з 2011 року – 6,1 відсотків, що значно більше за відрахування із заробітної плати працівників інших видів економічної діяльності.

Крім того, Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VII “Про державну службу” державним службовцям скасовано перерахунок пенсії при підвищенні заробітної плати працюючих державних службовців, що є порушенням статей 22 і 58 Конституції України, а також не проводиться індексація призначеної пенсії.

Через незначний розмір пенсій більшість з колишніх державних службовців перебувають в складному матеріальному становищі, практично опинились на межі бідності.

За цих обставин переконливо просимо врегулювати питання перерахунку вже призначених пенсій державним службовцям та проведення її подальшої індексації.

 

Нас, учасників круглого столу, турбує низький рівень оплати праці державних службовців, а саме спеціалістів  державних органів і прирівняні до них посади, оскільки їхня заробітна плата є на межі мінімальної.

У зв’язку із цим, просимо Вас ініціювати зміни до ст.50 Закону України «Про державну службу»  щодо встановлення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення на рівні двох мінімальних заробітних плат, розмір якої буде встановлено на 1 січня календарного року та передбачити в Державному бюджеті України на 2020 рік необхідні кошти.

Ми усвідомлюємо складність завдань, які стоять перед країною в цей непростий час. Але переконані, що за умови постійної взаємодії та співпраці влади і профспілок поставлені цілі щодо досягнення в Україні соціальної справедливості є цілком реальними.

Упевнені, що соціальний діалог між органами влади, роботодавцями та профспілками всіх рівнів є запорукою ефективного вирішення соціальних проблем, забезпечення єднання суспільства на основі поваги до прав та законних інтересів громадян, підвищення рівня і якості їх життя, соціальної стабільності в державі.

 

Прийнято на засіданні круглого столу  07.10.2019 р.   в  м. Івано-Франківську