2019-11-26 09:33:06

Григорій Осовий: "Газета залишається одним із найдоступніших і найдемократичніших ЗМІ". ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТИ "ПРОФСПІЛКОВІ ВІСТІ" ТА "ЄДНІСТЬ", СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ ПІДТРИМКУ,


Не зважаючи на процеси ДИДЖАТИЛІЗАЦІЇ, запровадження нових комунікаційних технологій в інформаційній сфері - Газета залишається одним із найдоступніших і демократичних засобів, який дає відповідь на чутливі для простих людей запитання, що безпосередньо їх турбують у повсякденному житті. Це особливо важливо у період, коли Україна переживає суспільні трансформації і потребує оперативних і підчас нестандартних рішень.

У цій ситуації випробуваним часом інструментом донесення правди до людей залишається центральне пролфспілкове видання - газета "Профспілкові вісті" зайшла у кожну первинку.  Триває передплатна кампанія на друковані ЗМІ. СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ ПІДТРИМКУ.